Říjen 2023

Mateřská škola

čtvrtek 5. 10. od 16.30 třídní schůzka

pondělí 23. 10. fotografování dětí (soubor fotografií)

Základní škola

pondělí 23. 10. fotografování žáků (soubory fotografií)

26. a 27. 10. podzimní prázdniny

Září 2023

ŠKOLNÍ ROK 2023- 24

 

Mateřská škola

provoz začíná v pondělí 4. 9. 2023 od 6.30 do 16.30 hodin

22. 9. divadelní představení Zlatovláska (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

27. 9. pořad o africké kultuře (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

Základní škola

4. 9. v 8 hodin začíná nový školní rok: uvítání a úvodní informace do 9 hodin
školní družina a stravování začíná 5. 9.

v úterý 5. 9. se uskuteční cvičení v přírodě- dejte dětem sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití

v úterý 12. 9. od 17 hodin proběhne úvodní třídní schůzka- informace o vzdělávání, volby do školské rady (zástupci rodičů)

v pátek 22. 9. divadelní představení Zlatovláska- pro žáky 1. a 2. ročníku (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

ve středu 27. 9. pořad o africké kultuře pro žáky 1.- 5. ročníku (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

v pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno

Co dětem do školy pořídit:

-v naší ZŠ dostávají děti zdarma sešity a pracovní sešity, žáci 1. ročníku i pomůcky na výtvarnou výchovu včetně plastového boxu na jejich uložení

Žáci do 1. ročníku potřebují jen:

-aktovku, penál- nejlépe jen s 1 zipem (tam bude jen tužka č. 2 a pastelky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe v látkové tašce): 1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ, sportovní vybavení: tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky), větší starší tričko nebo zástěru jako ochranu před ušpiněním při Vv
- pláštěnku

Žáci do 2.- 5. ročníku ZŠ potřebují:

-aktovku, penál (tam bude tužka č. 2, pero- ne gumovací pilot, pastelky, krátké pravítko, guma, ořezávátko, nůžky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6, obaly na učebnice, trojúhelník s ryskou, dlouhé 30 cm pravítko, kružítko

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe v látkové tašce):  1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ, sportovní vybavení: tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky)

-vodové barvy, tempery, štětec plochý č. 6 a 12, štětec kulatý č. 8 a 10, případně i tenký, kelímek na vodu, voskovky, modelínu, černou tuš, lepidlo, hadřík na utírání štětců, větší starší tričko nebo zástěru jako ochranu před ušpiněním při Vv (vše může být v plastovém boxu či v krabici od bot, využijte plastové boxy z loňského školního roku)
- pláštěnku

Červenec a srpen 2023

Základní škola

Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2023 (ZŠ a ŠD uzavřena)

Mateřská škola

Uzavřena 17. 7.- 3. 9. 2023 (modernizace kuchyně)

Červen 2023

Základní škola

1. 6. Den dětí- sportovní soutěže na zahradě ZŠ (pro děti MŠ i ZŠ)

8. 6. výlet 1. oddělení školní družiny

9. 6. beseda o vztazích mezi lidmi a jejich odlišnostmi

12.- 16. 6. škola v přírodě v Krkonoších
                       - sraz v pondělí v 7.45 před ZŠ, odjezd v 8 hodin
                       - návrat v pátek k ZŠ kolem 16. hodiny
      Zprávičky ze školy v přírodě:
      pondělí- cesta proběhla v pořádku, děti jsou ubytované a prostředí se jim moc líbí, k obědu byl guláš, odpoledne proběhhl první sportovní program a večer mají
                       uvítací táborák s opékáním buřtů a zpíváním písní, večer děti měly zábávní program, při večerce ukáplo pár slziček, ale pak noc všichni prospali
      úterý- snídaně proběhla formou výběru ze švédských stolů, dopoledne proběhla výuka, k obědu byly borůvkové knedlíky, odpoledne měly děti enviro
                    program, k večeři bylo kuře s rýží, večer je připraven další zábavní program- bojovka, všichni v klidu spali
      středa- bufetová snídaně, dopolední výuka,  k obědu boloňské špagety, odpoledne 8 km výlet po okolí, který všichni dobře zvládli, k večeři plněné bramborové
                     knedlíky uzeným masem se zelím, večer výtvarné aktivity, noc proběhla v klidu
      čtvrtek- bufetová snídaně, dopolední výuka, k obědu bylo kuře na paprice s těstovinami, odpoledne proběhla pěvecká soutěž Super Star, v níž se nejlepší zpěvačkou
                     stala Viktorka, v další části odpoledne proběhl taneční program, po té následoval hudební kvíz, v němž děti hádaly pohádkové písně a vymýšlely vlastní
                     texty k některým písním, k večeři byly halušky, noc strávili všichni v klidu
       pátek- bufetová snídaně, balení zavazadel, dopolední program, oběd bramborová kaše a sekaná, odjezd domů asi ve 13 hodin, cesta trvá 3 hodiny

21. 6. schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

23. 6. bubnová show

27. 6. sportovní den

27. 6. vystoupení dramatického kroužku od 16 hodin

28. 6. turistický den

30. 6. slavnostní rozdávání vysvědčení od 8 hodin na nádvoří zámku v Lešanech

 

Mateřská škola

1. 6. Den dětí

23. 6. bubnová show 

29. 6. vystoupení kouzelnice Adonis + rozloučení s předškoláky

MŠ v provozu do 14. 7.

Květen 2023

Základní škola

2. 5. exkurze do ekocentra Čapí hnízdo (tento den nepůjde ve škole elektrický proud a nepoteče voda, proto si žáky vyzvědněte hned po návratu ve 14 hodin) 

9. 5. společné fotografování žáků

středa 10. 5. od 15.30 workshop ke Dni matek pro rodiče a děti- drátkování

11. 5. pořad pro děti Etiketa

16. 5. návštěva divadla GONG v Praze

17. 5. testy ČŠI pro žáky 5. ročníku

25. 5. výlet na hrad Bezděz

 

 

Mateřská škola

3. 5. divadlo Šneček

4. 5. zápis do MŠ od 14.30 do 17.00 hodin-včetně zápisu dětí z Ukrajiny

s sebou: potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ a že prodělalo povinná očkování (v sekci Dokumenty ke stažení je Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, která má přílohu Vyjádření lékaře), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci vízum, případně vyplněná Žádost o přijetí (tu lze vyplnit i na místě)
- zákonná povinnost je zapsat děti, které do 31. 8. 2023 dosáhly věku 5 let

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023- 2024 byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

9. 5. společné fotografování dětí

16. 5. od 15.00 hodin besídka pro rodiče s krátkou třídní schůzkou

23. 5. zájezd na dopravní hřiště Štětkovice

 

Duben 2023

Základní škola

5. 4. jarní besídka od 17 hodin s následným velikonočním jarmarkem 

6. 4. velikonoční prázdniny

11. 4. beseda se záchranářem

12. 4. návštěva muzea v Jílovém- modely staveb vrcholné gotiky- pro žáky 4. a 5. ročníku

13. 4. zápis žáků do 1. ročníku od 15.30 do 18.00 včetně zápisu dětí z Ukrajiny
          - s sebou: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci vízum
          - zákonná povinnost je zapsat k povinné školní docházce děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let
          - k žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Lešany jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svou ředitelkou, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice
a od školního roku 2023/2024 přijímá děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(vyvěšeno 21. 4. 2023)

17. 4. návštěva pořadu Keltové v Dolních Břežanech- pro žáky 4. a 5. ročníku

19. a 20. 4.- v rámci ŠD pomoc při úklidu obce (v rámci Dne Země)

20. 4. McDonald´s Cup- fotbalové utkání dětí 1.- 3. ročníku v Benešově

25. 4. projekt Veselé zoubky pro 1. ročník

26. 4. SCIO testy pro žáky 3. a 5. ročníku

26. 4. pořad pro žáky 1.- 5. ročníku Bezpečně k cíli

27. 4. třídní schůzky od 16.30 hodin

28. 4. soutěž Mladý zahrádkář- DDM Benešov (vybraní žáci)

 

Mateřská škola

5. 4. velikonoční zajíček

19. 4. divadlo Kuřátko

26. výlet do přírody

BŘEZEN 2023

Základní škola

6.- 10. 3.  jarní prázdniny

20. 3. divadlo v MŠ- i pro žáky 1. a 2. ročníku

23. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 14 do 18 hodin

23. 3. okresní kolo recitační soutěže v Benešově

29. 3. drátkovací odpoledne pro děti (v rámci ŠD)

 

Mateřská škola

6.- 10. 3. lyžování v Chotouni (pro přihlášené děti)

20. 3. divadlo Šapitó

 

 

Únor 2023

Základmí škola

pátek 3. 2.-  jednodenní pololetní prázdniny

čtvrtek 16. 2. - akční hra s poznáváním historie Karlova mostu a Kampy v Praze pro všechny žáky, odjezd v 7:45 od ZŠ, návrat kolem 13. hodiny

středa 22. 2.- keramické odpoledne v ŠD od 13:30 (hrazeno z projektu Šablony JAK)

čtvrtek 23. 2.- karneval v ŠD od 13:30

čtvrtek 23. 2.- od 16:30 hodin společná informační schůzka pro rodiče

 

Mateřská škola

pondělí 13. 2.- škola nanečisto 2 pro předškoláky od 13 hodin

středa 22. 2.- karneval

Leden 2023

Základní škola

- vyučování začíná 3. 1. v 8 hodin besedou se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 

11. 1. taneční dopoledne

30. 1. divadlo pro 1. a 2. ročník Putování s ledním medvědem

31. 1. rozdávání výpisu z pololetního vysvědčení: 1.- 3. ročník během 4. vyučovací hodiny, 4. a 5. ročník během 5. vyučovací hodiny.

 

Mateřská škola

2. 1.  MŠ opět v provozu

3. 1. od 8 hodin pro předškoláky setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou v ZŠ

do 11. 1. rezervace v on-line systému www.hravelyzovani.cz pro lyžařský kurz dětí, který proběhne ve dnech 6.- 10.3.

30. 1. divadlo Putování s ledním medvědem

Prosinec 2022

Základní škola

23. 12.- 2. 1.  2023 vánoční prázdniny (děti jdou opět do školy v úterý 3. 1.)

22. 12. třídnický vánoční den

21. 12. od 17:00 vánoční besídka + vánoční trhy s výrobky žáků

13. 12. od 16:30 vánoční tvoření

12. 12. rytmická show pro děti

5. 12. Mikuláš s čertem a s nadílkou

 

Mateřská škola

23.- 30. 12. MŠ uzavřena

19. 12. od 16:30 vánoční besídka

14. 12. vyšetření zraku dětí

12. 12. rytmická show pro děti

6. 12. od 15:30 vánoční tvoření

5. 12. Mikuláš s čertem a s nadílkou

Listopad 2022

Mateřská škola

7. 11. v 10:30  představení divadla Šapito pro děti- hrazeno z projektu JAK Šablony I

9. a 16. 11. 2022 bude celodenně přerušena dodávka elektřiny, proto bude v tyto dny MŠ uzavřena (nebude fungovat teplo, světlo, nepůjde voda a nelze vařit). 

28. 11. škola na nečisto

29. 11. divadelní představení

Základní škola

7. 11. se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní divadelního představení v MŠ

9. 11. je připravena pro žáky beseda s Policií ČR

10. 11. proběhnou konzultace pro rodiče o prospěchu a chování žáků- dle rozpisu

9. 11. bude pro žáky v ZŠ zajištěn náhradní studený oběd (nelze vařit v ŠJ)

16. 11. ředitelské volno (vzhledem k odstávce elektřiny ve škole neteče voda)

18. 11. ředitelské volno

26. 11.- lampionový průvod v 16 hodin od MŠ do Břežan, kde děti z MŠ i ZŠ Lešany vystoupí na návsi před rozsvícením vánočního stromečku

 

Říjen 2022

26. a 27. 10. 2022 podzimní prázdniny v ZŠ

MŠ uzavřena 27. 10. 2022 z provozních důvodů

Začínáme s doučováním žáků z Národního plánu obnovy

Září 2022

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022- 23

Akce ZŠ v září

10. 9.- vítání občánků

13. 9.- úvodní třídní schůzky

19. 9.- začíná činnost zájmových kroužků

26. 9.- výlet na farmu Michael v Nedvězí

29. a 30. 9.- ředitelské volno

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Začíná ve čtvrtek 1. září v 6:30 hodin.

Vezměte s sebou: bačkorky, náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pyžamo.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Začínáme ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin

Pátek 2. září- cvičení v přírodě

Pondělí 5. září- začíná výuka

 

Co dětem do školy pořídit:

-v naší ZŠ dostávají děti zdarma sešity a pracovní sešity, žáci 1. ročníku i pomůcky na výtvarnou výchovu

Děti do 1. ročníku potřebují jen:

-aktovku, penál- nejlépe jen s 1 zipem (tam bude jen tužka č. 2 a pastelky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe látkovém, 1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ), 1x tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky)

Děti do 2.- 5. ročníku ZŠ potřebují:

-aktovku, penál (tam bude tužka č. 2, pero- ne gumovací pilot, pastelky, krátké pravítko, guma, ořezávátko, nůžky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe látkovém, 1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ), 1x tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky)

-vodové barvy, štětec plochý středně velký, štětec kulatý středně velký, kelímek na vodu, voskovky, modelínu, černou tuš, hadřík na utírání štětců (vše může být v plastovém boxu či v krabici od bot)