O školce

Zobrazeno: 2277

Aktuální informace

18. a 19. 1. je MŠ uzavřena z důvodu karantény dětí a učitelek. Karanténa je prodloužena do 21. 1.

V pondělí 17. 1. mají děti, které byly v MŠ 12. 1., karanténu. Pro děti, které v MŠ 12. 1. nebyly, je školka v provozu. 

V pátek 7. 1. 2022 a v pondělí 10. 1. je pro děti vyhlášena v MŠ karanténa. Od úterý 11. 1. je MŠ v běžném provozu.

Nadále je v platnosti povinnost vstupovat do vnitřních prostor MŠ se zakrytím dýchacích cest.

Od 20. 12. do 31. 12. 2021 bude MŠ uzavřena (proběhne oprava elektroinstalace).

V pátek 29. 10. 2021 bude uzavřena MŠ.

1.- 5. 11. 2021 proběhne pro přihlášené děti školka v přírodě s výukou plavání- odjezd v pondělí 1. 11. od ZŠ, sraz účastníků v 7:30 hodin.

Organizace MŠ

Školka je rozdělena na 2 třídy (děti nejsou rozděleny podle věku):
 
Berušky, tel. 731 174 062, berusky@zsmslesany.cz
                vedoucí učitelka Lucie Ulrichová, učitelka Petra Fadlerová
 
Sluníčka, tel 731 173 092. slunicka@zsmslesany.cz
                učitelky Štěpánka Bublíková a Radka Ivanov
 
Povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let)
          - pondělí- pátek od 8:00 hodin (neplatí v době školních prázdnin), rodiče jsou povinni omluvit neúčast dítěte na vzdělávání

Zájmové kroužky
Slavíček (hudebně rytmické činnosti)- v úterý 14:30- 15:15 hodin
Angličtina- ve čtvrtek 14:30- 15:15 hodin
- začínají od 1. 10. 2021

Provoz MŠ
6:30- 16:30 hodin
vyzvedávání dětí - po obědě: 12:15- 12:30 hodin
                                  - po odpočinku od 14:30 hodin
omlouvání dětí: předem nebo ráno do 8:00 hodin- osobně, telefonicky či e- mailem
 
Školkovné  
400,- Kč měsíčně, předškoláci zdarma
200,- Kč při částečném provozu v měsíci (např. v letních měsících)
 
Stravné
45,- Kč: přesnídávka 10,-, oběd (včetně nápoje) 25,-, svačina 10,- (pro děti ve věku do 6 let)
50,- Kč: přesnídávka 10,-, oběd (včetně nápoje) 30,-, svačina 10,- (pro děti ve věku 7 let)
 
školkovné a stravné je strháváno společně formou inkasa (rodiče si musí zřídit souhlas k inkasu a mít dostatečnou hotovost na účtu k 15. dni v měsíci)
rodiče si sami odhlašují stravu na www.jidelna.cz (dostanou přihlašovací údaje)